Moj± pasj± jest hodowla gołębi rosyjskich takich jak:

  • wołżańskie czerwono- i żółtopier¶ne
  • jejskie
  • omskie
  • rostowskie jednokolorowe i łabędzie
  • orenburskie
  • nowoczerkaskie
W swojej hodowli posiadam goł±bki sprowadzone od czołowych hodowców z Niemiec, Holandii, Litwy i Rosji.

Zapraszam !

Sławomir Kubiak

Wizyt na stronie